Klachtenregeling

Binnen onze kantoor geldt een klachtenregeling inhoudende het aan de orde stellen van vermeende onregelmatigheden. De klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig afgewikkeld en indien de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd gegrond zijn, dit tijdig wordt afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door het accountantskantoor.