Privacyverklaring

Vertrouwen en zorgvuldigheid
Een duurzame en vertrouwde (klant)relatie kan alleen bestaan als Van Os & Partners zorgvuldig met uw gegevens omgaat. Gegevens die voor een belangrijk deel ook persoonsgegevens zijn. Leveranciers, relaties en medewerkers hebben er recht op dat Van Os & Partners zorgvuldig met hun gegevens omgaat. Van Os & Partners heeft binnen de kaders van de privacywetgeving specifiek beleid ontwikkeld voor de bescherming van persoonsgegevens.

Uw privacy binnen Van Os & Partners
Van Os & Partners stelt zich als doel vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Van Os & Partners houdt zich aan de relevante wet- en regelgeving en aan de (verwerkers)overeenkomsten die zij met leveranciers en klanten heeft afgesloten. Het privacybeleid van Van Os & Partners wordt geƫffectueerd in overeenkomsten, gedragsregels en beveiligingsmaatregelen. Daarbij maakt het niet uit van wie Van Os & Partners persoonsgegevens verwerkt of de wijze waarop deze gegevens worden verwerkt.

Uw rechten
Van Os & Partners verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend als dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor het nakomen van overeenkomsten die Van Os & Partners met u of uw werkgever heeft gesloten. Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u het recht daarover geĆÆnformeerd te worden. Daarnaast heeft u recht op inzage, rectificatie en het aantekenen van bezwaar.

Website en cookies
De website van Van Os & Partners, die u nu bezoekt, is beveiligd. De persoonsgegevens die u via de website of per e-mail aan Van Os & Partners verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel, zoals het reageren op informatievragen. Na afhandeling van uw verzoek worden deze gegevens verwijderd. Daarnaast maakt Van Os & Partners gebruik van cookies.

Contact
Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor Van Os & Partners accountants en belastingadviseurs B.V. de verantwoordelijke is. Heeft u vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot uw privacy dan kunt u contact opnemen met Patrick van Os AA (patrick@vanosadviseurs.nl).